Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Platser att träffa vuxna med transsexuella

Vi har inga schemalagda lektioner och inga lektionssalar, vi studerar när och var som helst. På nätet träffas vi för att diskutera, byta erfarenheter och lära känna varandra. En allmän kurs på folkhögskola ger grundläggande behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Umgås bara i en mindre krets

Lyssna Från och med 14 december innefatta skärpta nationella föreskrifter och allmänna direktion om allas ansvar att förhindra infektera av covid De innebär att all i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. De nationella allmänna råden finns likaså på lättläst svenska. Umgås bara inom en mindre krets Risken för att få covid, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler personer ni träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten och att anordna avstånd till andra. Det är likaså viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att placera in möten med andra människor. Hänga helst i en mindre krets odla att antalet nära kontakter minskas odla mycket som möjligt. Ju färre såsom samlas desto bättre.

Kontakta cineuma.eu more

Ytterligare förslag på förebyggande åtgärder Inomhusmiljö samt social samvaro Öka avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokalen, matsalen, caféet och andra utrymmen om det är möjligt. Undvik i möjligaste mån både planerade och spontana större samlingar bruten studenter i exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen. Undvik om genomförbart aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, t ex i praktiska kurser. Handhygien Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång mot tvål och pappershanddukar. Placera ut handsprit eller motsvarande handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång mot tvål och vatten, till exempel inom entréer och caféer. Städning Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor såsom bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone ett gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.Leave a comment