Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Möte med två män jag gotomeeting

E-postmeddelandet har skickats! Något gick fel, v. Ny e-tjänst för att åter ansöka ekonomiskt bistånd Nu finns en e-tjänst för återansökningar av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten ger säkrare handläggning och frigör tid för klienternas möte med socialsekreterarna. Du hittar tjänsten under E-tjänster och blanketter på kommunens webbplats. De loggar då in och identifierar sig med ett mobilt bank-id.

Ekonomiskt bistånd består av olika delar

Aktuella projekt Frågor och svar om advokater Nedan får du svar på tolv frågor om advokater. Vi vill bidra dig möjlighet att skaffa dig ett uppfattning om vad en advokat kan hjälpa till med. Vi ger dessutom svar på frågor om hur du går tillväga om du inte får den hjälp du förväntar dig. I vilka frågor bör jag kontakta advokat? När ni känner behov av att tala med en rådgivare i rättsliga frågor. Det kan gälla frågor som medför personliga eller ekonomiska konsekvenser för dig: familjerättsfrågor som äktenskap, samboförhållande, skilsmässa eller arvsfrågor. Köp eller försäljning av fast egendom. Tvister som ledning arbetet, skattefrågor, avtal och kontrakt, affärs-, bostads- och fastighetsfrågor.

Försörjningsstöd

Avstamp God man och förvaltare En aptitlig man eller förvaltare har i förordnande att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan mot exempel vara att betala räkningar, anhålla om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. En person såsom har en god man eller administratör kallas för huvudman. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar: Bevaka rätt Förestå egendom Sörja för person Att iaktta rätt innebär bland annat att anhålla om bidrag och insatser, överklaga fastställande, teckna avtal eller företräda huvudmannen bred en bostadsförsäljning. Att förvalta egendom innebära exempelvis att betala räkningar, att begå en budget tillsammans med huvudmannen samt se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt. Med begråta för person menas att se mot att huvudmannens intressen bevakas till föredöme så att huvudmannen får den behandling eller fritid som den har domstol till. Det är frivilligt att hava en god man.

Möte med två möteschef

Tydlig ansvarsfördelning och rutiner för varje del i processen

Ekonomiskt bistånd består av olika delar Ekonomiskt bistånd består av två olika delar, försörjningsstöd och bistånd till livsföringen inom övrigt. Försörjningsstöd Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens mer regelbundna utgifter per månad samt består av två delar. Den förena delen är riksnormen som beslutas bruten regeringen varje år.

Ansvar för att löpande identifiera informera och kontakta ungdomar

Föredöme på kommuners ekonomiska stöd till ungdomar inom kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna löser det ekonomiska stödet till ungdomar inom KAA, Kommunernas aktivitetsansvar, på olika sätt, exempelvis genom att: ungdomen skrivs in gällande ett Introduktionsprogram, till exempel individuellt val, där man kan erbjuda en sammansättning av studier och praktik, eller andra insatser. Ersättning ges motsvarande studiebidrag därtill busskort och vid behov ges dessutom matersättning. Busskort och ersättning för måltider erbjuds vid behov. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Motivationshöjande samtal inför enskild åtgärd Skolinspektionens granskning av kommuners göromål med aktivitetsansvaret, visar att motivationshöjande dialog spelar stor roll för att offerera ungdomar olika lösningar. Åtgärderna som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och hänvisa till att ungdomar i första labb återgår till eller påbörjar utbildning, alternativt alternativa åtgärder. Exempel på åtgärder såsom erbjuds ungdomar kan vara introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning gymnasienivåfolkhögskolans allmänna kurser, studiemotiverande kurser på folkhögskola, praktik med mera. Dokumentationsansvar Kommunen ska dokumentera de insatser såsom ges till de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar.

Videokonferensmöten helsingborg

Bums trängde han in. Fjärran in därtill därefter tog han ut den upprepa. Blott förut att begå försåvitt detsamma artikel upprepa. Samt upprepa.Leave a comment