Sexuella trakasserier en del av vardagen för många unga

Möt killarna Sverige hina

Ladda ner slutrapporten MVP är ett skolbaserat utbildningsprogram med syftet att förebygga våld. Där utvalda elever i årskurs 9 får handledning för att möta alla elever i årskurs 6 och hålla i elva läropass under ett läsår. Under passen får deltagarna reflektera kring normer kopplade till våldsanvändning och hur de kan agera mot olika former av kränkande behandling i sin vardag. Målsättningarna är att nå konsensus kring att våld tar sig olika uttryck och att öka elevernas benägenhet att ingripa till förmån för utsatta.

Sekundär meny

Sexuella trakasserier en del av vardagen förut många unga 60 procent av unga tjejer och 18 procent av unga killar rapporterar att de utsatts förut sexuella trakasserier en eller flera gånger. I en ny rapport från MUCF berättar unga om trakasserier som ett del av vardagen i grundskolan, gällande gymnasiet, universitetet, praktikplatsen, studentpuben och inom sociala medier. I rapporten som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF sammanställt framkommer att tjejer och hbtq-personer är de som mest utsätts för sexuella trakasserier. Men även killar utsätts för sexuella trakasserier, ofta av verbal natur därborta det antyds att den som utsätts skulle vara homosexuell. Unga berättar både om utsatthet från andra elever, av lärare och från andra vuxna inom anslutning till skolan. Sexuella trakasserier förekommer även i digitala miljöer.

Ansök om LOK-stöd

Bekymmer med spel om pengar kan hava negativ påverkan på stora delar av avkomma och ungas liv: relationer med kompisar och familj, skolgång och ekonomi. Av ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen. Socialnämnden skall aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland avkomma och unga. Förebygg spelproblem hos unga Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Spelproblem hos unga har ofta samband med andra bekymmer, till exempel dålig ekonomi, utsatthet förut våld, riskkonsumtion av alkohol eller mental ohälsa. Genom att arbeta förebyggande kan vi också minska risken för att barn och unga får spelproblem längre fram i livet.

Info med anledning av corona

Gilla23 Allt du undrar om Socialtjänsten Soc är en förkortning för socialtjänsten. Socialtjänsten finns för att stötta personer som behöver hjälp på olika sätt. Här kan du läsa om vad soc är för något och vad de kan hjälpa till med. Socialtjänsten finns inom varje kommun i Sverige och inneha till uppgift att ge stöd samt hjälp till de som bor inom kommunen. Soc har ett särskilt grandiost ansvar att skydda och ge handledning till barn och ungdomar. De såsom arbetar på socialtjänsten kallas ofta förut socialsekreterare. De är vana vid att möta personer i svåra situationer.Leave a comment