Äktenskapsförord

Äktenskap byråer Uppsala man calgary

Dataskyddspolicy Jag har inloggningsuppgifter sedan tidigare Du loggar in med hjälp av din e-post-adress eller kundnummer samt ditt lösenord. Om du sedan tidigare är registrerad internetkund hos oss kan du använda ditt gamla användarnamn och lösenord den första gången du loggar in. Det beror på en av följande orsaker: - Din E-postadress har inte verifierats än.

Registrera äktenskapsförord

Nr 9 Årgång 84 Hur ska domstolar egentligen hantera mål om mahr, den islamiska brudgåvan? Ett par avgöranden av Högsta domstolen ger i alla baisse vissa riktlinjer. Margareta Brattström, professor inom civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet, presenterade rättsläget kring så kallade mahr­avtal utifrån två domar från HD av Båda målen behandlar iranska folk som ingått äktenskap i Iran, skada där den ena parten redan bor i Sverige. Efter skilsmässan har kvinnorna vänt sig till domstol och yrkat att männen skulle förpliktas att avlöna ut mahr enligt avtalen. Margareta Brattström konstaterade att HD, framför allt inom det refererade fallet, här fick fånga ställning i en rad frågor cirka bland annat hemvist, lagval, makars avtalsmöjligheter enligt äktenskapsbalken samt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Brattström ansåg att de bägge målen inte minst är intressanta förut att de säger mycket om makars möjligheter att ingå avtal enligt äktenskapsbalken. HD prövade nämligen dels om mahravtalet kunde ses som en gåvoutfästelse emellan makar, dels om det utgjorde en avtal om framtida bodelning. Enligt HD kunde dock ingen av dessa tolkningar läggas till grund för kravet gällande mahr.

Håll koll på svensk historia!

Ark försvann Detta innebar inte bara nötning, utan även förlust. Ingen visste när eller hur de stulits. Först avslöjade bibliotekets vaktmästare, en man vid benämning Wallin, på sin dödsbädd att all bladen fanns i hans byrålåda. Han hävdade dock bestämt att han ej var gärningsmannen. Mer än hundra år senare,gjordes en märklig upptäckt när katedralen i Speyer i sydvästra Tyskland restaurerades. Under golvet i ett kapell fanns en låda med helgonreliker och ihop med benen låg ett pergamentblad lindat kring en rund trästav. Först sågs bladet som ett äkthetsintyg för helgonrelikerna, men till slut förstod man att det var det sista bladet inom Silverbibelns Markusevangelium! Bladet förvaras i Speyers historiska museum och kallas Haffnerbladet postumt arkivarien som hittade och undersökte det.Leave a comment