Kristendom

Afrikanska äktenskap organ en boston

Kriminalisering Svensk rätt innehåller inte någon straffbestämmelse som särskilt tar sikte på tvångsäktenskap. Däremot finns det andra bestämmelser i brottsbalken som kan vara tillämpliga i vissa fall, särskilt den om olaga tvång. Barnäktenskap är inte kriminaliserade. Människohandelsutredningen föreslog i ett betänkande år straff för vårdnadshavare som tillåter barn under 16 år att ingå äktenskap, men förslaget ledde inte till lagstiftning. Vi menar att skälen för kriminalisering tydligt överväger skälen emot och att detta gäller både tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Linköpings universitet

Källor Seder och bruk Mycket av det som uppfattas som typiskt etiopiskt inneha sitt ursprung bland amharerna. I beskaffenhet av statens företrädare har de historiskt spritt sig och satt kulturella kopia i stora delar av landet. Ej minst på låglandet finns folkgrupper tillsammans andra traditioner och levnadssätt. Äldre anekdot Några av de äldsta kända spåren av mänskliga varelser har påträffats gällande Afrikas horn. I början av vår tideräkning växte Aksum fram som ett regional stormakt, med centrum i aktuell Etiopiens norra delar. På talet blev det ett kristet rike. En autonom statsbildning med en kärna av amharer och tigreaner har sedan dess existerat i området, om än med olikartad utbredning och med ett kort paus för italiensk ockupation —

Författningsförslag

Inom september föreslog EU-kommissionen en ny asyl- samt migrationspolitik. Paketet innehåller en rad aspekter på asyl och migration som fristad, integration, gränshantering, återvändande, lagliga vägar samt samarbete med ursprungs- och transitländer. Förslaget är ett försök från EU-kommissionen att bryta det dödläge som funnits bland medlemsländerna sedan då man lade fram ett tidigare lagpaket. Det nya färsk asyl- och migrationspolitiksförslaget har skickats mot lagstiftarna i EU-parlamentet och medlemsländerna inom ministerrådet. Det ser i stora anlag ut så här: Alla ska screenas Alla personer som illegalt försöker korsa EU:s yttre gräns, alla som räddats mot havs och alla som söker fristad i EU ska screenas. Det innefatta även dem som inte söker fristad. Screeningen omfattar en rad punkter: Hälsokontroll och sårbarhetsanalys för att bedöma kanhända vårdbehov eller exempelvis om personen utsatts för tortyr Identifiering genom ID- samt resehandlingar och via europeiska informationsdatabaser Inregistrering och fingeravtryck Säkerhetskontroll för att befästa att personen inte utgör något hotelse, sker via EU-databaser så väl såsom Europols och Interpols databaser Vidarebefordring bruten ärendet beroende på huruvida personen ansöker om asyl eller ej Screeningen skall genomföras vid eller i anslutning mot gränsen i de flesta fall.Leave a comment