1974/7 – Omvändelsen

Möt mig på Uppsala mina hockeyspelare

Han är vår, och vi äro hans. Han har blifvit så nära förbunden med oss därigenom, att den himmelske Fadern har utgifvit honom åt oss till vår frälsare. När Gud såg, huru vi människor sleto ondt och ledo nöd för syndens skull och icke själfva kunde hjälpa oss, då drogs hans hjärta i ömhet och kärlek så till oss, att han utgaf sin son för oss. Hvad det innebär, att Gud utgaf sin son för oss, det ana vi, när vi på långfredagen följa honom genom alla lidanden, genom all smälek till Golgata, och där se honom dö på korset den bittraste död. Hvarför blef han törnekrönt och naglad fast vid korset? Det var för oss han led så. Han blef så utgifven för våra synders skull. Han blef försoningen för våra synder och icke allenast för våra utan ock för hela världens. När vi nu känna sorg och förskräckelse för våra synder, då få vi genast gå fram till Jesus och med stor tillförsikt säga honom allt och bedja honom om förbarmande och förlåtelse.

ILLUSTRERAD VECKOTIDNING FÖR DE SMÅ

Tema: bikt andakt Hur många gånger skall jag förlåta? Så mycket som sju gånger? Matteusevangeliet många av oss inneha säkert i vår barndom sett alternativt själva varit med om att vuxna har sagt: tag varandra i labb och säg nu förlåt! Ibland inneha det varit ett slappt handslag, en snabbt och slarvigt förlåt och därnäst ett försök att springa därifrån.

Inläggsnavigering

Var nummer av dagstidningen och varje nyhetsprogram på radio och TV rapporterar försåvitt sådant, som kan få det mest ståndaktiga hjärta att bäva. Då kan vi inte annat än att tillsammans tullindrivaren ropa: »Herre,förbarma dig över jag syndare! Det är ingen annan ännu påskens uppståndne Herre. Varför inte det? För han säger till dig: 1.

Läser du din bibel?

Trons grund — Predikan i Matteuskyrkan gällande Reformationsdagen Vi satt alldeles stilla. Hans berättelse fascinerade oss. Han talade egentligen inte alls om någonting väldigt dramatisk. Han berättade inte om sig allena. Han berättade om mänskor som hade det där lilla extra. Han berättade om mänskor som hade levt förut att samla erfarenheter av Gud. Samt som hade fått sina liv påverkade av de erfarenheterna.

Välkommen till oss du nya år!

Inneha människan fri vilja att avgöra sig för Gud? Kan hon av egna krafter omvända sig till Gud, när Guds ord predikas och Guds barmhärtighet erbjudes henne? Kan hon av egna krafter medverka till sin omvändelse? Skada genom syndafallet har människan blivit odla fördärvad, att hon av naturen är blind i andliga ting. Hon är död till det som är andligt gott. Före den nya födelsen alternativt omvändelsen föreligger inte ens en gnista av andlig kraft, varigenom hon bruten sig själv kan bereda sig mot nåden och mottaga den. Hon kan av sina egna krafter inte begå något till sin omvändelse, vare sig helt och hållet eller till hälften eller till minsta del.Leave a comment