Demonstrationer när Rumsfeld besökte Norge

Möt men Stavanger full lora

E-post Den amerikanske försvarsministern är i Norge för att bland annat diskutera förhandslagring av amerikanska vapen på norsk mark. Han ska på onsdagen sammanträda med sin norska försvarsministerkollega Kristin Krohn Devold i Nato-högkvarteret på Jåttå. Säkerhetspådraget var enormt när Rumsfelds plan landade på en flygplats utanför Stavanger på tisdagseftermiddagen. Inga demonstranter hade kunnat ta sig till den militära delen av Sola-flygplatsen. Utan störningar togs Rumsfeld emot av försvarsminister Devold. Den norska ministern var dagen till ära — på tisdagen firade Norge att det var år sedan unionen med Sverige upplöstes — iförd bunad folkdräkt. Demonstranterna från det så kallade Fredsinitiativet samlades framför Rumsfelds hotell och visade upp rött kort, ett tecken på att han är oönskad i Norge, då de anser att han är en krigsförbrytare. Huvudpersonen själv hade dock några minuter tidigare gått ombord på ett kustbevakningsfartyg för att äta middag med den norska försvarsministern. En timme tidigare hade en grupp från Röd ungdom och Socialistisk ungdom fått full utdelning då de strax efter att ha samlats framför hotellet fick se Rumsfeld i egen hög person.

Personuppgiftspolicy

Digitaliseringen är inget självändamål för Aslak Smycka Myhre, Norges nationalbibliotekarie. Foto: Chris Maluszynski När Aslak Sira Myhre blev nationalbiblio­tekarie hade den omfattande digitaliseringen av Nasjonalbibliotekets samling pågått i nästan tio år. Under de sex år som vandrat sedan dess har webb­platsen Nettbiblioteket, nb. Förutsatt att man ansluter via ett norsk IP-adress är tillgången till samlingen omfattande.

Krigsförbrytare

Den sveuska rattsuppfattningen, att det var ett revolution, bar i den delpn ffttt ianslutnlnd pfi ratt ovantadte hail 1 Norge. I ett fdreldrag pfi Studentersamfundet d. Privat prectskola i Norge. Inbjndan till tecknande af bidrag for upprattande af en privat prestskola liar inom dagarna utsfindts, meddelas frfin Kristiania. Det heter I inhjudningen, att vid plugget skull i meddelas fullstandlg vetenskaplig teologisk utbildning, sfi att de kandidater, såsom gfi ut frfin skolan, blifva fullsatt jemstfillda 1 utbildning med dem, såsom utbildfis vid univorsitetet. Inbjudningeli Sr nndertecknad af fiirre ecklesiastikministern Knudsen, biskoparna Thorkilson och Bookman,; tre stlftsprostar, tjugu ptostar, feiutio andra prester samt lekman frfin hela landet. Kung Edward till Norge? Ett markligt fornfynd frfin stenfildorn.Leave a comment