Sök på webbplatsen

För att träffa sjömännen 24 poosam

Överstiger den ordinarie arbetstiden a 40 timmar i veckan i fall på vilket 5, 7 eller 9 § äger tillämpning, b 80 timmar under en fast period av två veckor i fall på vilket 6 § äger tillämpning, skall för överskjutande tid utgå vederlag i form av fritid i hamn eller på annat sätt enligt vad som fastställts i kollektivavtal, som tillkommit i den ordning som anges i 2 § tredje stycket. Från den tid för vilken vederlag utgår avräknas ledighet som sjömannen åtnjutit enligt 51 § tredje stycket sjömanslagen Övertidsarbete bör ej förekomma regelbundet. Från den i första stycket föreskrivna begränsningen undantages skepps­ tjänst på övertid som är nödvändig för a att avvärja hotande fara för fartyg, liv eller gods, b att lämna hjälp enligt 62 § andra stycket, eller § sjölagen 35 s. Original 7 Sjöman skali under 24 timmar i följd beredas tillfälle att vila under sam­ manhängande tid av tillräcklig längd. Den som ålägger anställd arbetstid i skeppstjänst skall taga skälig hänsyn till arbetstid i annat arbete som den anställde utför för samma arbetsgivare. Skeppstjänst, som avses i It § tredje stycket a—c, får åläggas sjöman utan hinder av första, andra och tredje styckena. Övriga bestämmelser 13 § Från de begränsningar som föreskrives i 4—9 §§ får avsteg göras genom kollektivavtal, som tillkommit i den ordning som anges i 2 § tredje styc­ ket. Detta gäller dock ej sjöman, som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

Sammanfattning

Soldater, sjömän och gruppbefäl Som soldat alternativt sjöman kan du tillhöra armén, marinen, flygvapnet eller Hemvärnet, från norr mot söder, i en mängd olika befattningar. Jobbet som soldat eller sjöman varierar från vilken befattning du har alternativt inom vilket område eller förband ni jobbar. Gemensamt för alla roller är att yrket bjuder på både potential och utmaningar. Du har stort eget ansvar och får tillsammans med din grupp lära dig att vara ett bra lagspelare. Olika arbetsuppgifter — annorlunda krav Arbetsuppgifterna och utmaningarna varierar grandiost vilket gör att du kan finn en roll som passar dig.

Till Statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet

Märklig historiska data 2. Den första lagen utfärdades den 24 oktober nr Dess giltighetstid var begränsad till fyra år men den förlängdes till utgången bruten årLeave a comment