NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte”

Enstaka autistiska tjejer vill tjäna november

Sedan talet har läraren Kenth Hedevåg mött elever inom autimsspektrat. Nu föreläser han för skolpersonal runt om i landet om barn och elever som inte riktigt passar in i skolans mall. Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. En fråga får han särskilt ofta: Var fanns de här barnen förr? Är det inte ett nytt påfund att vi ska sätta diagnoser på alla? Han brukar svara med en motfråga: — Var fanns alla dyslektiker på talet? Vi lever idag i ett otroligt forcerat informationssamhälle. Något funktionsnedsättningar som adhd och autism har gemensamt är att de innebär ett annorlunda sätt att ta emot och processa information.

Facebook-kommentarer

Autismspektrum Vad beror autism på? Autism är en neurobiologisk störning i det centrala nervsystemets utveckling. Den upptäcks oftast emedan barnet borde börja lära sig prata och tala. En tillförlitlig diagnos är oftast möjlig att ställa då barnet är ca 1½ år gammalt. Autism har med största sannolikhet förekommit inom alla tider, men det var främst på talet som autism uppmärksammades gällande allvar. Autism beror inte på känslokalla hemförhållanden, dålig uppfostran eller vanvård. Inom dag talar man om autismspektrumstörningar. Benämningen inkluderar närbesläktade tillstånd som autism, Asperger syndrom, Retts syndrom och disintegrativ distraktion.

Sökformulär

Folk med autism har svårt att befinna tillsammans med och prata med andra. De har svårt att förstå vad andra gör och varför de utför som de gör. Barn med autism kan ha svårt att fantisera samt hitta på lekar. Många människor tillsammans autism behöver stöd hela livet.

Referenser

Behålla mina data till nästa gång Behålla mitt namn, e-postadress i cookies efterträdande gång jag kommenterar Jag godkänner Läkartidningens Policy Ni har nog rätt, skada finns det statistik? Jag tror att ni kan ha rätt i att det sker en underdiagnostik av autism för flickor. Samtidigt sker det ett överdiagnostik av adhd för pojkar medicinerades 5,2 procent av alla pojkar 10—17 år med adhd-medicin, prevalensen anses befinna 5 procent och cirka 70 andel är betjänt av medicinering, så inom denna grupp borde bara 3,5 — 4,0 procent medicineras. Har ni inneha några siffror på förekomsten av autismdiagnos för flickor respektive pojkar i riket och även över tid, till föredöme den senaste årsperioden? Den vore dessutom intressant att veta vid vilken ålder flickor respektive pojkar får diagnosen.

Making Friends Strategies to improve social understanding and friendship skillsLeave a comment