Genusforskning

Ensamstående män lever kaldeiska

Medellivslängd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras en gång per år. Sammanfattning Medellivslängden i befolkningen var 83,1 år Det är en ökning med mer än ett halvt år från året innan.

Sammanfattning

Ensamhet — ett hot mot vår heja. Medicinsk vetenskap nummer 1, Medelåldern när man dör, det som brukar kallas för medellivslängden, ökar stadigt i Sverige. År var medelåldern bland avlidna 84,7 år för kvinnor och 81,5 år för män. Under några år inneha det varit möjligt att följa utvecklingen av medellivslängd efter hur man bor, så kallad hushållstyp. Tydligt är att sammanboende personer har högre medellivslängd ännu andra.

Att bryta mot könsnormerna

Kvinns mer sjukskriva när föräldrar dör Att förlora en förälder påverkar oss — både i form av ökad chansning att dö och en ökad möjlighet att få barn. Nu har vetenskapsman också undersök hur en förälders sista levnadsår påverkar de vuxna barnens arbetsliv. I regel sjunker inkomsten något mirakel åren före förälderns död. En annan effekt är att sjukskrivningen ökar det år föräldern dör. Det handlar försåvitt en ökning på 14 procent förut döttrar. Forskarna vet inte om det beror på sämre hälsa i samt med sorgen, eller om det är ett informellt sätt att få mer tid till omvårdnad.Leave a comment