Jonas 54 Patrik 43 & Mario 49: Så vill vi ha sex

Att spela och ekonomisk

På Gambias stränder flockar sig turister, en del reser på grund av miljön, andra för kulturen och en del för att få känna kärlek av en ung, lokal man. När äldre kvinnor från Europa reser för att träffa en yngre man i Gambia kallas det för semesterromanser. Syftet med denna uppsats är att undersöka de semesterromanser som sker i Gambia mellan europeiska kvinnor och afrikanska män och på vilka sätt detta är en del av sexturismen. Att denna turism många gånger kallas för semesterromanser gör den inte fri från att kopplas samman med både sexturism och prostitution. Semesterromanser är ett mycket komplext begrepp som tolkas olika beroende på vem som tolkar. Det intressanta är att se semesterromansers karaktär och hur det på så vis kan kopplas ihop med annan verksamhet. Grunden i arbetet är att genom observationer och intervjuer förstå hur denna turism fungerar, hur länge den har funnits, varför den sker och om det nödvändigtvis måste ses som prostitution. Genom att ha varit på plats i Gambia har en etnografisk studie varit möjlig att bygga uppsatsen på.

Hur har lusten förändrats med åren?

Förut att få klubbpris och spara {{clubModal. Vill du bli medlem klickar ni bara på Bli medlem. Nej tack. För att hämta ut läkemedel gällande recept krävs e-legitimation, t ex BankID.Leave a comment