Därför kan unga och friska bli svårt sjuka av coronaviruset

Möt ungdomar i ruwe

Min Kropp! Läs mer om boken Lilla boken om Stopp! Min kropp!

Yrkesverksammas ansvar

Utbildningen riktar sig till vuxna som möter unga som är nya i Sverige, som till exempel anställda på ungdomsmottagningar, inom elevhälsan och på familjehem. Syftet är att ge vuxna stöd inom att prata med unga som är nya i Sverige om sexualitet, heja, relationer och jämställdhet på ett inkluderande sätt. Men undersökningar har visat att de har mindre tillgång till den här typen av samtal, säger Madeleine Saldner, utvecklingsledare på MUCF. Så utbildningen möter båda behoven. Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen ger en grund till samtalen tillsammans olika perspektiv på exempelvis rättigheter samt inkludering. Den andra delen ger förslag på och metoder för att bringa ett samtal tillsammans med unga. Tanken är att kursdeltagaren går igenom dem, antingen på egen hand eller inom grupp. Syftet är att få kursdeltagaren att reflektera kring de olika ämnena.

Möt ungdomar i meetic

Kroppen kosten och sömnen

Aktörer inom rättsväsendet För dig som möter barn och unga Barn och unga utsätts i hög grad för sexuella trakasserier, i exempelvis skola och gällande sociala medier. Därför behöver du såsom möter barn och unga ha erfarenhet om hur du kan bemöta den som utsatts. Barn och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier Stiftelsen Friends undersöker varje år tryggheten på skolor kring om i landet. I Friendsrapporten av rapporteras att 8 procent av dom tillfrågade tjejerna och 6 procent bruten killarna i årskurs 3—6 har blivit utsatta för sexuella trakasserier av en annan elev på skolan under det senaste året. I årskurs rapporteras det att 12 procent av tjejerna samt 6 procent av killarna har utsatts. I skolmiljö är de som trakasserar oftast jämnåriga skolkamrater, men det kan också röra sig om vuxna inom skolan. Internet och sociala medier är idag en självklar del av avkomma och ungas vardag. Det som händer online är tätt sammankopplat med övriga delar av ungas liv. Sociala medier erbjuder stora möjligheter, men är likaså en arena där sexuella trakasserier förekommer i hög grad.

Forskaren: ”Sverige ligger efter”

Skada flera forskare riktar nu kritik kontra metoden. Är det möjligt att föregripa psykisk ohälsa genom manualbaserade program? Dom fick i uppgift att skriva kalender över sin sinnesstämning, till exempel skulle de föra logg över sina negativa känslor. De kände sig inte bekväma i situationen och förstod inte hurså de som tjejer var tvungna att genomgå kursen när killarna fick begå annat. Det går ut på att identifiera negativa tankar och ersätta dem med positivt tänkande, på så fason ska man kunna förebygga depressiva symtom. Sofia Kvist Lindholm, doktorand i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, var till ett början välvilligt inställd men när hon började intervjua ungdomar som genomgått programmet ändrade hon uppfattning.

Om Kropp & Själ

Alltemellanåt kan förhållandet till mat bli besvärligt, till exempel att tonåringen låter bliva att äta eller tränar väldigt avsevärt för att inte gå upp inom vikt. Här kan du läsa mer om ätstörninga r. Så tänker tonåringen Så tänker tonåringen Det sker ej bara en fysisk förändring. Även det mentala och hur tonåringen tänker, utför och känner förändras. Tänkandet ändras igenom tonåren I början av tonåren är tänkandet mer som det yngre barnets, det vill säga mycket konkret samt med fokus på här och genast. Tonåringen kan vara mycket kategorisk, antingen är det rätt eller fel. Tänkandet utvecklas mycket och tonåringar kan begrunda och resonera väldigt mycket. Det blir lättare att analysera.

Regeringens syn på den psykiska ohälsan

Cytokiner är signalproteiner som produceras av immunsystemet. Foto: Wikimedia Commons Därför kan unga och friska bli svårt sjuka bruten coronaviruset Uppdaterad Publicerad 4 april Immunförsvaret kan överreagera mot det nya coronaviruset och skapa cytokinstormar i kroppen, såsom angriper inre organ. Det finns allaredan befintliga mediciner som hjälper mot detta. Hur många av dem som bär på virussjukdomen covid är ännu oklart då mörkertalet beräknas vara stort.Leave a comment