Ödesdag för norska regeringen: Jensen pressas sätta hårt mot hårt om IS-återvändare

Möt nya norska slumpmässiga hotellparis

Sjukdomsfall: Antal bekräftade fall av covid I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid i Sverige till totalt varav fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag. Källa: Folkhälsomyndigheten 29 december klockan Vid en snabbinkallad presskonferens på fredagseftermiddagen den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten därför flera skärpningar av de coronarelaterade restriktionerna. Nedan sammanfattas de nya restriktionerna som de formulerades på presskonferensen. I vissa fall har Norrtälje kommun en mer långtgående tillämpning av restriktionerna, vilket kommenteras nedan: Maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner samt rekommendationer från svenska myndigheter. Blir hane immun om man har smittats ett gång och tillfrisknar? Folkhälsomyndighete n bedömer att det för en person såsom är symtomfri och har IgG-antikroppar innebära minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. Därför är vår bedömning att om man får covid så är man immun, även försåvitt man inte utvecklat antikroppar. Det är ännu inte klarlagt vad detta innebära vad gäller skydd mot återinfektion. När kommer ett vaccin mot det nya coronaviruset? Ett vaccin kan tidigast bliva klart i slutet av , enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Dagen då inget gick Norges väg

Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar?

Överblick över händelseutvecklingen 9 april —7 juni Tysklands invasion av Norge natten mot den 9 aprilutan föregående krigsförklaring, kom som en överraskning för den norska regeringen. Tyskarna framförde samma natt en ultimatum som innebar att Norge skulle avstå från militärt motstånd och underordna sig tysk militär administration. Regeringen avvisade detta och beslöt samtidigt att all- män mobilisering skulle ske.Leave a comment