GUIDE NYBORJAR cineuma.eu more EXTRA

Härskarinna söker en boy våga

Ll1G mfl. Du kanske vill uppmuntra elle r Skriv ett brev till oss · och alla! Jag heter Jeanette Lagerhol och kommer att sköta insändarsidorna under några månader. Hoppas ni ska klara er utan lnko och att att era brev forsätter ramla in. Var försiktig när du bygger din hårddisk! Först några rent tekniska fel. Man kan inte isolera magnetiska störningar med hjälp av ett mm tjockt ickeledande material. I det här fallet måste det vara fe l på författarens nätaggregat, förmodligen leder skalet någon ström.

Bilder ur Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid på Arkivkopia

Det är ett käckt försök till kulturhistorisk åskådningsundervisning, som här föreligger, och författaren vill infånga den historiskt intresserade allmänheten, äldre och yngre, i sin klassrum att som intresserade elever se samt lyssna. Om verkets värde i dom många detaljer, som lyda under den pågående kulturhistoriska forskningens domvärjo, vågar mig ej uttala mig. Men låt jag säga ett ord som gammal pedagog! När det gäller att återframkalla dom gångna tidernas människor och levnadsförhållanden, odla räcker det ej med den noggranna, korrekta skildringen, som minutiöst redogör förut källornas vittnesbörd — en sådan sakskildring med all sin oantastlighet ger läsaren alltför ofta intryck av något konstigt främmande, som egentligen ej angår honom. Det kräves härutöver vissa suggestiva beståndsdel, som sätta den historiska fantasien inom rörelse; först därigenom införas de gångna tiderna på allvar i verklighetens värld. Något av en suggererande, fantasieggande själslig kraftkälla har jag tyckt mig ana i dessa skildringar. Här möter främst och främst den historiska bilden inom omsorgsfullt urval och i förnämlig fortplantning. Urvalet har inriktats på att gripa det karakteristiska, det som den historiska fantasien har lätt att haka fastsatt vid och vidare utbygga, och reproduktionsmetoden framhäver de historiska vittnesbörden i ett imponerande högrelief.Leave a comment