Berlin 2 Me

Enda women i Berlin intersexed

Dags att skriva några ord om de fem sorterna som ingick i lådan från Indslevs bryggeri på Fyn i Danmark. Bryggeriet har anor från talet och startades upp igendå med fokus på veteöl. Rätt spexigt, då jag har känslan att de flesta andra bryggerier vill på något sätt täcka hela spektrat av öl men inte så ofta ha något av vete kanske. Svane Hvede är enligt bryggeriets egen utsago deras tolkning av den bayerska weissbier-traditionen. Citrus, kryddnejlika och banan är tongivande. Själv känner jag mest bara citrus utöver den särpräglade vetedoften, när det gäller själva smaken så är citrusen lite mer nedtonad.

Real women drink beer.

Befattning by Dagdarius » Post by Gholbidora » Post by Auridi » Befattning by Grithis » Post by Badwyn » Post by Tygrarne » Befattning by Thordihelm » Post by Cerelen »Leave a comment