Mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Depression ensamstående män du nsdl

När Christina Fohlin var 27 år fick hon diagnosen fibromyalgi och en kamp för att få vård och stöttning började. Många avfärdade sjukdomen som inbillning och kärringsjuka. Christina hade under flera år haft problem med värk i nacken. Så småningom spred sig värken till höfterna och fötterna och hon började bli orolig för sin hälsa. Jag kände mig gnällig och undrade vad det var för fel på mig. Jag hade ont jämt och jag blev allt tröttare, berättar hon. Hon jobbade då på en reklambyrå och hade ett aktivt liv med många projekt på gång samtidigt och hon var alltid den som ställde upp på andra. Jag har i efterhand förstått att det var viktigt för mig att få andra att må bra och att jag själv alltid kom i andra hand, säger hon.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Danuta Wasser­man, senior professor, chef; båda Nationellt centrum för suicidforskning och prevention bruten psykisk ohälsa NASP , Karolinska institutet, Stockholm. Den normativa maskulina rollen är en förklaring till mäns ovilja att söka professionell hjälp för självmordsnärhet. Hanar tar avstånd från ett synsätt såsom sammanlänkar deras självmordsbeteende med depression samt psykisk sjukdom. Ett bemötande med skärpa på mannens personliga problem och brista ökar mannens förtroende för vården samt främjar ökat hjälpsökande. Varje år dör omkring en miljon människor globalt igenom självmord, och 10—20 gånger fler utför allvarliga självmordsförsök. Fre­­kvensen av självmord skiljer stort mellan könen. Cirka 80 andel av dem som dör genom självmord i världen är män [1]. Proportionen är det omvända när det innefatta självmordsförsök.

Kämpade med konstanta smärtor

Psykiatri. Sorg är en normal känslomässig gensvar på en förlust av något art som i stort sett alla folk drabbas av någon gång i livet. Sorg kan bland annat uppkomma postumt dödsfall, trauma, separation, förlust av göromål, sjukdom eller besvikelse när något såsom man förväntar sig ska hända ej blir av. Att vara drabbad bruten sorg är ingen sjukdom och tillståndet ska inte medikaliseras. En sorgereaktion kan dock innebära påtaglig funktionsnedsättning och framkalla sjukdomsliknande symtom som kan påverka både arbete och privatliv på ett dramatiskt sätt. Det är vanligt att bedrövelse beskrivs som ett arbete eller ett process som den drabbade behöver fånga sig igenom. Detta sorgearbete är energikrävande, både psykiskt och fysiskt, och tar tid. I vissa fall kan sorgeprocessen ge upphov till ett konstant stresstillstånd som inte lämnar utrymme för rekreation.Leave a comment